Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

independet
Często kocha się "z przerwami". To znaczy czasem jest tak, że aż brzuch boli i oczy pieką, a czasem jest tak, "że można wytrzymać" i w ogóle myśli się mocno o czym innym.
— Osiecka najlepsza na wszystko
Reposted fromrainbowside rainbowside viacaataleya caataleya
independet
Przychodzę, by Cię spotkać, powiedzieć, że jest mi przykro 
Nie wiesz, jak urocza jesteś...
Musiałem Cię znaleźć, powiedzieć Ci, że Cię potrzebuję
I powiedzieć, że dla mnie jesteś wyjątkowa.
— Coldplay - The Scientist . ♥

June 22 2015

independet
1117 e81a
Reposted fromlittlefool littlefool vianiepowaznie niepowaznie
independet
Wtula się we mnie, bo już nigdy więcej mnie nie oszuka. Wtula się, bo już nigdy więcej nie będzie przy mnie dodawała sobie centymetrów do realnego wzrostu. Wtula się, bo zaakceptowała swoją rolę. Która przecież i tak jest ogromna. Wtula się, bo w końcu zrozumiała, co to znaczy, że ktoś mógłby za nią dać się publicznie rozstrzelać..
— Jakub Żulczyk
independet
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
independet

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala viaaviee aviee
independet
Wciąż o Tobie myślę, gdy nocą śpię przy ścianie.
— Koniec Świata - Jak mnie tu znalazłeś
Reposted fromnivea nivea viaaviee aviee
independet
I jak zwykle moja twarz byle jaki wygląd ma
— Myslovitz "Szklany człowiek"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaviee aviee

June 21 2015

independet
2374 fac5 500
Reposted fromnihilarian nihilarian
independet
8203 153a
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
independet
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
— X
independet
nawet jeśli to nie to usiłuję uwierzyć w coś
— rojek artur
Reposted fromaviee aviee

June 20 2015

independet

Jak to jest, że ta jedna para ramion potrafi dać tyle szczęścia?

— Marta Kostrzyńska
Reposted fromoutcat outcat viablackismycolour blackismycolour
independet
2651 273b 500
independet
0729 a4ce
independet

boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. nie będę już dla ciebie świętem tylko codziennością. cholernie trudno zachwycać się codziennością.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viacaataleya caataleya
independet
Miłość jest ko­tem.  Przychodzi, kiedy ma na to ochotę. Nie py­tając o zda­nie, siada na ko­la­nach  i og­rze­wa cię samą swoją obec­nością.  Ma pa­zu­ry,  ale i tak wiesz,  że faj­nie jest mieć ko­ta.
— John Planty
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viacaataleya caataleya
independet
3695 467b 500
Reposted fromkjuik kjuik viacaataleya caataleya
independet
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viacaataleya caataleya
independet
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl